Digitale tjenester

Den teknologiske utviklingen sammen med forbrukernes tilpasningsevne vokser lynraskt, og det kan være en utfordring for både aktører og forbrukere å slå følge med tiden. Fremveksten av det digitale nettsamfunnet har ført til at en rekke tradisjonell tjenesteyting og fysiske Continue Reading …