Facebook er verdens største sosiale nettverk

(Kilde: Pixabay – Facebook) 

 Det stemmer, Facebook er verdens største sosiale nettverk med over 2,13 milliarder aktive brukere i måneden. I dette innlegget vil jeg beskrive hva en forretningsmodell er og hvilken modell Facebook benytter seg av. Videre vil jeg se på hvem kundene er og hvordan det er mulig å tjene penger på en tjeneste som er gratis for oss forbrukere.

Hvor lett er det å beskytte Facebook mot kopiering? Facebook sin største trussel i disse dager er helt klart skandalen om Cambridge Analytica, der selskapet kan ha stjålet personopplysninger fra 87 millioner brukere. Dette er en hendelse jeg velger å fremme for å gjøre oss brukere av Facebook mer oppmerksomme rundt hva vi deler av informasjon.

Historien bak Facebook
Grunnlegger og gründeren bak Facebook er Mark Zuckerberg. Han lanserte sin første applikasjon, ”Facemash” i 2003. Denne var kun ment for studentene ved Harvard University. ”Facemash” var opprinnelig en nettside der man skulle velge den mest attraktive personen ut av to. For å få til dette måtte han ”hacke”/bryte seg inn på Harvard sin studentbildedatabase. En slik handling førte med seg oppmerksomhet og popularitet blant studentene, men på bakgrunn av at dette var ulovlig, samt mye kritikk ble nettsiden lagt ned.

Zuckerberg var en kreativ ung mann, hvor han sammen med to andre ble inspirert av det tidligere prosjektet til å utvikle ”TheFacebook” i 2004, senere kalt ”Facebook”. I førsteomgang var også denne plattformen kun ment for Harvard studenter, men på bakgrunn av høy popularitet blant studentene ble også andre universiteter inkludert. To år etter kunne hvem som helst registrere seg som bruker på Facebook, så lenge personen var over 13 år og hadde en epostadresse. Etter den tid har Facebook skrevet seg inn i historiebøkene og har blitt en del av hverdagsspråket til verdens befolkning. Tjenesten har vokst seg stor nok til å bli verdens største sosiale nettverk hvor brukere kommuniserer med hverandre i form av å dele, like og engasjere seg i ulike grupper og arrangementer.

(Kilde: Unsplash – Social media)

Hva er en forretningsmodell og hvilken bruker Facebook?
Det finnes mange ulike definisjoner på hva en forretningsmodell er, i tillegg kan de forskjellige beskrivelsene skille seg ut fra hverandre etter om det er en tradisjonell- eller digital tjeneste. Jeg velger å trekke frem den definisjonen som er den mest tilpassede og godt formulert i forbindelse med å kunne forstå sammenhengen i resten av oppgaven.

Afuah og Tucci (2002) sin definisjon på en forretningsmodell var en metode ulike selskaper benyttet seg av for å kunne tilby kundene en bedre verdi enn selskapets konkurrenter. Det sentrale i denne beskrivelsen er resultatene, hvordan utnytte ressursene på best mulig måte, samtidig som å tjene penger på selve produktet/tjenesten (Krokan, 2010).

Forretningsmodellen som Facebook benytter seg av er et alliansenettverk. I et slikt nettverk opptrer ulike aktører både som samarbeidspartnere, men også konkurrenter. Alliansenettverket er ikke underlagt en hierarkisk kontroll, hvor fundamentet for denne modellen er det sosiale nettverket som er kjernen for spredning. Dette gjør at nettverket har en større verdi både for forbrukerne og aktørene etter hvor flere brukere Facebook har. Brukerne av Facebook tilpasser dermed sin egen ”feed”/nyhetsside hvor de liker de sidene de vil, engasjerer seg i ulike grupper eller knytter eksterne spill aktører til sin egen profil. Facebook kategoriseres ikke som en applikasjon, men en plattform for interaksjon der aktørene også kan dra nytte av deres brukere.

Nettverkets rekkevidde
Jeg velger å trekke frem begrepene nettverkseffekt, nettverkseksternalitet og Metcalfe´s lov for å bevisstgjøre og tydeliggjøre verdien av det enorme nettverket Facebook har til disposisjon for å kunne tjene penger på en gratistjeneste.

Begrepet nettverkseffekt benyttes når det er såpass mange aktive brukere av en gode at disse drar nytte av hverandre, i en form for delingskultur. Vi kan se på et eksempel der jeg velger å dele et Facebook innlegg til mine venner, hvor én eller flere av de igjen deler det med sine venner. En slik deling gir en spredning av budskapet og dermed oppstår nettverkseffekt. Nettverkseksternaliteter oppstår kun ved deltakelse av å være bruker av et nettverk, som vi kan forbinde med Metcalfe´s lov.

Den amerikanske dataingeniøren Bob Metcalfe definerte et nettverk bestående av brukere som er knyttet sammen i forskjellige former for relasjoner. Facebook benytter seg av nettverket internett, der brukerne har en relasjon med hverandre ved kommunikasjon gjennom å sende/motta meldinger via sin digitale enhet. Metcalfe utarbeidet en matematisk formel, kalt Metcalfe´s lov. Denne målte verdien til et slikt kommunikasjonsnettverk, med utallige mulige forbindelser etter hvor mange som deltok i nettverket. Dersom det er 12 Facebook brukere vil det skape 66 forbindeler mellom disse. Du kan bare tenke deg antall mulige forbindelser med 2,13 milliarder brukere, det regnestykket tar jeg ikke i hodet. Bildet nedenfor illustrerer hvor mange forbindelser det er i forhold til antall enheter:

(Kilde: Tingilinde – Metcalfe´s lov

Hvordan tjene penger på en gratistjeneste?
Alt som er gratis i applikasjonsverden er absolutt verdt å teste ut. De fleste av oss har vel lastet ned en ny applikasjon, som til slutt resulterer i at du sletter den fordi du ikke har brukt den til dets formål allikevel. Gratis tilgang på en applikasjon fører derfor til flere brukere og større rekkevidde, men samtidig må det være noe som enten gjør hverdagen lettere for folk, underholder folk, eller bare for tidsfordriv. Kontinuerlige oppdateringer og teknologisk utvikling har vært en viktig faktor for at brukerne ikke skal gå lei og dermed slette applikasjonen. Dette er akkurat noe Facebook har klart å oppnå, å fange vår oppmerksomhet som har medført at folk har blitt værende.

Nettverket til Facebook er i dag mye mer enn bare et sted der folk har en avslappet sosial kontakt med hverandre. Plattformen er også preget av eksponering i form av annonser og tilbud fra kjente og lokale annonsører. En rød tråd her er at brukerne er mer mottagelige for at dette tjenesten er gratis. En motsetning for dette er Spotify, som tilbyr muligheten til at brukerne kan betale for å kvitte seg med markedsføringen og i tillegg kan høre på musikk uten internettilkobling.

Mark Zuckerberg tjener godt på sine gratisbrukere. Det unike med Facebook er at den informasjon bruker har oppgitt i form av fullt navn, kjønn, alder, yrke, sivilstatus og bosted gir de muligheten til å eksponere deg med relevante annonser og tilbud. Videre er også alt du deler med Facebook eid av selskapet og kan dermed brukes til det de vil. Dette er selvfølgelig ikke et faktum, da Facebook er avhengig av å beholde sine brukere. Facebook deler opp nettverket i ulike segmenter. Dersom du er mer interessert i hvordan Facebook kan tjene penger på deg, anbefaler jeg å lese artikkelen til NRK.

(Kilde: Unsplash – money)

Hvem er kundene til Facebook og hvordan foregår annonseringen?
Det finnes to brukere av Facebook; de som har opprettet en profil for den sosiale kontakten med familie, venner og bekjente eller de brukerne som opptrer som annonsører fra ulike bedrifter. Kundene av Facebook er dermed alle de som benytter nettverket som en markedsføringskanal.

Sosiale relasjoner på Facebook blir sett på som troverdige. Dersom en venn av deg har likt et innlegg fra en annonsør vil trolig dette innlegget også komme opp på din ”feed”/nyhetsside. Budskap som bedrifter fremmer kan ved hjelp av Facebook spres til hele verden på bare noen minutter. Hvis du som bruker endrer status fra å være i et forhold til å bli singel vil det trolig dukke opp annonser til ulike nettsider for single.

Facebook lanserte allerede i 2007 en plattform for programutviklere som ønsket å lage applikasjoner med integrasjon av brukere på Facebook. Dette var unikt på bakgrunn av at de tradisjonelle datasystemene hadde en lukket løsning som ingen aktører kan omprogrammere, der Facebook gjorde det motsatte. En åpen plattform som kunne omprogrammeres eller lettere sagt skreddersys etter varierende formål for eksterne utviklere. Dette er noe av teknologiens mest banebrytende strategi, der tredjeparts utviklere kunne lage moduler som ble integrert i Facebook, med tilgang til databasen og transaksjoner av brukerne. Denne implementeringen kalles for plugginn-moduler, som kan være ulike spill en bruker kan knytte opp til profilen sin (Angrybirds og Farmville).

En rekke bedrifter velger i dag å markedsføre seg gjennom å opprette sin egen Facebookside. Dette skaper engasjement hvor hver enkelt bruker bestemmer hvilke sider og grupper de ønsker å ta del i. Fra mitt eget ståsted benytter jeg meg en del av enkle søk på Facebook dersom det er noen bedrifter jeg ønsker mer informasjon om, eller de jeg har behov for å komme i kontakt med.

For å fremlegge en oversikt over Facebook sine største annonsører har jeg kun funnet en oversikt fra 2015. Denne vil allikevel gi et godt nok overblikk (InsiderMokey, 2011):

 1. Samsung
 2. Procter & Gamble
 3. Microsoft
 4. AT&T
 5. Amazon
 6. Verizon
 7. Nestlé
 8. Unilever
 9. American Express
 10. Walmart
 11. Coca Cola

(Kilde: Unsplash – business)

Dagens aktuelle trussel og mulighet for bedre beskyttelse
Det er ikke overraskende at Facebook er et populært og attraktivt marked for svindlere. Ved svindel er det vi som brukere som blir utsatt, da personinformasjon lett kan bli utnyttet og misbrukt. Når vi registrerer oss på Facebook blir det presentert vilkår som hver enkelt er pliktig til å lese igjennom og godta. Jeg sitter inne med den oppfattelsen av at de fleste ikke kjenner til eller er innforstått med vilkårene med å lese dette fra begynnelse til slutt. Dermed har du godtatt at alt vi deler på Facebook eies av de og kan brukes til hva de måtte ønske.

Hacking på nett, eller oversatt til ”digitalt innbrudd” er en handling svindlere gjør i større grad enn før. Det gjøres kontinuerlige oppdateringer i form av sikkerhet, men svindlerne kan ofte finne en inngang allikevel. Nettsiden ”Zephoria – digital marketing” refererer til at det er 83 millioner falske profiler på Facebook. Det er et ekstremt høyt tall, som også forteller oss at sjansen for å bli ”hacket”/tar over din Facebook profil er større enn du tror.

Facebook har den siste tiden stått ovenfor den største skandalen siden lanseringen i 2004, som også er en av de største truslene. Facebook opplyser om at personopplysninger fra 87 millioner brukere trolig kan ha blitt stjålet av Cambridge Analytica. Denne informasjonen skal ha blitt solgt for utnyttelse av valgkampanjen til Donald Trump allerede i 2016. Facebook ble kjent med denne feilen allerede i 2015, der applikasjonen ble stengt og det ble en enighet om at denne informasjonen ikke skulle benyttes. I den senere tid viste det seg at Cambridge Analytica ikke overholdt avtalen. Diskusjonen rundt dette er hvorfor ikke brukerne har blitt informert om dette før nå, i 2018. Zuckerberg har bekreftet at Facebook skal ha fjernet flere lignende applikasjoner som de hadde mistanke om kunne være i samme situasjon som Cambridge Analytica, og skal undersøke ytterligere 10.000 aktører.

Et tiltak som er kommet frem etter denne skandalen er at Facebook vurderer mulighetene om at de kanskje må ta betalt for å sikre sine brukere om at deres personinformasjon ikke vil bli misbrukt. En slik betalende Facebook løsning vil dermed beskytte deg som bruker, men også fjerne eksponering av annonsører. Dette er ikke avklart enda.

På innsiden av Facebook
I dette innlegget har jeg kommet frem til en rekke fakta; Facebook sin forretningsmodell, hva/hvem de skal tjene penger på, hvem kundene, hvor lett det er å beskytte seg mot kopiering og Facebook sin største trussel.

Forretningsmodellen de benytter seg av er et alliansenettverk der aktørene opptrer som både samarbeidspartnere og konkurrenter, i en ikke-hierarkisk modell. Dette fordi det er brukerne som bestemmer hva de ønsker å ta del i av bedriftenes nettsider og eventuelle plugginn-moduler som for eksempel spill. Allikevel vil brukerne bli eksponert med markedsføring som sine venner deler eller liker. Vi skal ikke glemme at Facebook er gratis på bakgrunn av at ulike aktører bruker denne plattformen for å markedsføre seg gjennom personinformasjon for segmentering.

I forhold til beskyttelse ovenfor kopiering er dette noe Facebook ikke har hatt optimal fokus rundt, og noede skal på best mulig måte gjøre brukerne av Facebook trygge. Zuckerberg har fremmet et tiltak om et betalende Facebook på sikt, nettopp for å øke sikkerheten for deres brukere. Dersom slike dilemmaer ikke blir satt på dagsorden tror jeg også at brukere av Facebook vil miste tilliten til selskapet og melde seg ut på sikt.

(Kilde: Unsplash – Public market)

 

Referanser:

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *